شومینه ورقی

 

 

شومينه ورقی

فضای كاملا خالی است كه مواد حاصل از اشتعال از داخل آن عبور می كند. دودكش با ايجاد پوشش داخلی مناسبی در شومينه بوجود می آید اين پوشش از شومينه در برابر مواد حاصل از اشتعال محافظت به عمل می آورد

شكل و اندازه هر شومینه به نوع سوخت وبخاری

مورد استفاده بستگی دارد.

موارد استفاده

در ساختمان های مسکونی  ، ویلا ها

جنس : ورق سیاه

آپشن : بصورت گرد ، مخروطی ، چهارگوش

       یک طرفه ودوطرفه