تولید کننده سانتیفیوژ واگزوزفن1

فن سانتریفوژ، اگزوزفن مکنده، اگزوزفن حلزونی، اگزوزفن رادیال یوتی لی تی (تیپ پروانه فن بکوارد Backward) با پره های خمیده به عقب درمدل‏های کوپل مستقیم، تسمه پولی یا کوپلینگی (مکنده فشارقوی، فشاربالا)

انواع فن سانتریفیوژ (با پره های خمیده به عقب) با ظرفیت ‏های مختلف و قابلیت ایجاد فشار متوسط و بالا برای مصارف مختلف صنعتی، قادر به جابجائی هوا در شرایط های گوناگون و انواع سیال آلوده با درجات متفاوت می‏باشد. این نوع فن سانتریفوژ جهت تخلیه هوا یا هوارسانی درتمام موارد حتی انتقال مواد پودری یا ذره ای (غبار سبک) قابلیت استفاده وسیع دارند، تک پره ها در این مدل پهن و همگی روبه عقب بوده و جهت چرخش پروانه بکوارد (خمیده به عقب) در مقایسه با پروانه‏ های فوروارد (خمیده به جلو) بدین صورت است که پره ها در این نوع روبه عقب بوده و در خلاف جهت چرخش پروانه می‏ باشد. در ضمن در مدل پروانه بکوارد، تک پره های پروانه می‏تواند بصورت تخت، دارای انحنا و یا با مقطع ایرفویل ساخته شود.

 فن سانتریفوژ، فن دمنده فشار مثبت، فن پروانه مدل فوروارد (تیپ پروانه فن فوروارد Forward) فن سانتریفوژ با پره های خمیده به جلو در مدل های فن کوپل مستقیم (Direct Drive)، فن تسمه پولی یا فولی تسمه (Belt drive) یو تی لی تی

این نوع فن سانترفیوژ که بیشتر معروف به مدل کولری بوده و با نصب تک پره های باریک به تعداد زیاد بر روی دیسک پروانه شکل می‏گیرند و عموما در دونوع ورودی یک طرفه single inlet یک طرف مکش و ورودی دو طرفه Double inlet دو طرف مکش قابل ساخت می‏باشند.

تفاوت پروانه های فوروارد (خمیده به جلو) جهت چرخش پروانه و تعداد بال‏های پروانه می باشد که (در مقایسه با پروانه خمیده به عقب) تعداد بالک ‏ها بیشتر و عرض آن ها کمتر است و مهم ترین مصارف آن ها در تامین هوا یا هوا رسانی و یا تخلیه هوا با حجم‏های بالا و دور پروانه پایین و جهت چرخش رو به جلو با فشار و راندمان متوسط بوده و قابل استفاده در هواسازها، تامین هوای فشار مثبت، فن پرده هوا، محیط های مرطوب (مانند گلخانه و سالن‏ های تولید قارچ و...) دمنده و مکنده بین کانال با حجم کم (درمحیط هائی که الزاما می‎بایست با حداقل دسیبل صدا و تامین راندمان مورد نیاز باشند مانند مکان‏ های اداری و ساختمان‏ های قدیمی که امکان کانال کشی و طراحی سیستم تهویه نوین نمی باشد) که دارای گرد و غبار متوسط می‏ باشند کاربرد وسیعی دارند.