شوتینگ نخاله

 

 

 

سایت تخصصی ترین مرکز شوتینگ نخاله                                          

سایت تخصصی ترین مرکز شوتینگ نخاله                      

 

                          www.shootingnokhale.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوتينگ نخاله برای جابجايی مصالح ساختمانی

ويژگی : می توان پس از اتمام پروژه ، شوتينگ را باز نموده و در پروژه های بعدی نيز از آن استفاده نمود .

 

 

مدل ها :

 

                              1-       شوت نخاله بصورت ورقی آهنی

 

    جنس : از ورق سياه و گالوانيزه می توان استفاده نمود

 

ساخت شوت نخاله گرد به ضخامت 2 ميليمتر و قطر 62 و 50سانتيمتر مي باشد – 

        دهانه فرغون ريز به ابعاد 100 × 100 سانتيمتر مي باشد

شامل يك سراهي در هر طبقه با دهانه 50 × 45 سانت

داراي بست نگهدارنده وساپورت مي باشد

در انتهاي سيستم سرعت گير با زانويي 45 درجه به ضخامت 3 ميليمتر مي باشد

تمامي آيتم ها قابل تغيير مي باشد


 

 

                             2-       شوت نخاله بصورت پلاستيكی

 

جنس : از ورق پلی اتيلن استفاده  می شود

قطر لوله 55 مي باشد

در هر طبقه داراي سراهي مي باشد

داراي بست نگهدارنده وساپورت مي باشد

 

            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين شركت توانايی اجرای هر  دو مدل را دارا می باشد

 

 

نمونه پروژه های انجام شده در ایران