پروژه‌ها

پروژه‌های شرکت تهویه‌سازان صنعت‌كار

ردیفنام و نوع پروژهآدرس پروژهشرح خدمات انجام شده وکالای مصرفی
1شوتنیگ زباله مجتمع تجاری پلادیوم جناب آقای مهندس رفتاریولنجک میدان الف9 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 70 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
2شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی اتحادیه تعاونی نمونه رسا سپاهشهرک رآهن21 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
3شوتینگ زباله شركت بساك كيش( شركت بازرگانی و سرمايه گذاری آينده كيش )2بلوك 14 طبقه با كانال استيل، به قطر 50 ، سرعت گير ، سیستم شستشو مكانيزه فرچه شستشو، عایق كراسلينك . هواكش گردان. دریچه شوتينگ و كمپكتور 2 دستگاه
4شوتینگ زباله مجتمع مسکونی برج پارسا جناب آقای مهندس سلیمان زادهتهران برج پارسا خیابان فرشته30 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك ( تخریب و انتقال نخاله دیوار شوتینگ قبلی و نصب شوتینگ جدید )
5شوتنیگ زباله سپاه پروژه الماس جنب پارک خرگوش درهروبه روی ورزشگاه ازادی24 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
6شوتینگ زباله برج دوماولنجک خیابان دوما بلوک کورش21 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 55 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك ( تخریب و انتقال نخاله دیوار شوتینگ قبلی و نصب شوتینگ جدید )
7شوتینگ زباله برج دوما جناب مهندس جهان شاهیولنجک خیابان دوما بلوک داریوش21 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك ( تخریب و انتقال نخاله دیوار شوتینگ قبلی و نصب شوتینگ جدید )
8شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی شرکت نمونه رساجنب پارک چیتگر پروژه ونوس21 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينک
9شوتينگ زباله مجتمع تجاری اداری جهان نماميدان جهاد ، همدان12 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر 304 ضخامت 1میل، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
10شوتنیگ زباله آپارتمان اداری جناب آقای مهندس علی وردیساختمان مژده دربند12 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 60 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
11شوتينگ زباله مجتمع مسکونی جناب آقای مهندس مقضیاصفهان مشتاق دوم ساختمان رُزلند 27 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
12شوتينگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس افشاریاصفهان خیابان حج وزیارت6 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
13شوتينگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس اشتریاصفهان خیابان مهرآباد جنوبی5 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
14شوتینگ زباله مجتمع مسکونی روماکبابلسر10طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر، دریچه شوتينگ،كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه ،سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
15شوتينگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس ازهریاصفهان خیابان فرودگاه5 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی عایق كراسلينك
16شوتینگ زباله جناب آقای مهندس هنر جوگیلان رضوان شهر میدان شهدا15 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه ،سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينک
17شوتینگ زباله مجتمع مسکونی پروژه ونوس جناب آقای مهندس امامتهران بلوار کوهک نسیم 521 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 55 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
18شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس رستگارشهرك غرب10طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
19شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس نامدارشهرک سعادت آباد شهرک بوعلی14 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر 1 میل ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
20شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس دلاوریخيابان پاسداران8 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
21شوتینگ زباله مجتمع پزشکان جناب آقای مهندس عطاردساوه خیابان استاد مطهری نبش پارک نیا6 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر304، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير دوبل ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
22شوتنیگ زباله آپارتمان مسكونی جناب آقای مهندس دلیریمقدسی اردبيلی9طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 60 از ورق استيل نگیر . دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
23شوتینک نخاله پروژه نارنج هشت جناب آقای مهندس اسماعیل پورخیابان بزرگراه خرازی بلوار پژوهش پروژه نارنج هشت39 طبقه، كانال به صورت گرد از ورق سیاه به قطر 55 دهنه فرغون یک در یک ساپورت نگهدارنده دور شوتینگ
24شوتینگ نخاله شرکت رکیندژتهران ولیعصر خیابان سایه21طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 60 از ورق سياه ، و سرعتگیر مابین طبقات در طبقه 12به طول 3 متر و در آخر سرعتگیر 15متر طول کار از ورق 10 میل
25شوتينگ نخاله پروژه الماس سپاهخرگوش دره ، ورزشگاه آزادی24 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر50 از ورق سیاه، سرعتگير، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 4 متر طول کاراز ورق 10 میل
26شوتينگ نخاله هتل بزرگ فردوسیتهران هتل بزرگ فردوسیدو طرف ساختمان شوتينگ زباله نصب شده در خارج ساختمان 5 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 50 از ورق سیاه سرعت گير، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 3 متر طول کار از ورق 10 میل
27شوتينگ نخاله سپاه اتحادیه تعاونی مسکن نمونه رساتهران شهرك راه آهن17 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر50 از ورق سیاه ، سرعت گير، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 8 متر طول کار
28شوتينگ نخاله در 2 بلوک پروژه امام حسن مجتبی (ع)تهران کناردریاچه چیتگر21 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير ، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر4 متر طول کار
29شوتينگ نخاله پروژه سختمان بسیجساختمان بسیج میدان سپاه17 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 4 متر طول کار از ورق 10 میل
30شوتينگ نخاله پروژه شرکت رویالجنب دانشگاه امام صادق علیه السلام16 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير ، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 4 متر طول کاراز ورق 10 میل
31شوتينگ نخاله گود ماسه ریز پروژه آتیه غربشهرک غرب روبروی بیمارستان آتیه30متر گود ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سياه و در آخر سرعتگیر 4 متر طول کار از ورق 10 میل
32شوتينگ نخاله پروژه مجتمع تجاری تجریشسراه یاسرنیاوران ( گود ماسه ریز )25متر گود ، كانال به صورت گرد به قطر 60 از ورق سياه 2 عدد سرعت گير 45 درجه متربه طول 4متر در انتهای سیستم و در آخر سرعتگیر 4 متر طول کار از ورق 10 میل
33شوتینگ نخاله شرکت ایران سازه مجتمع مسکونی تامین اجتماعیشهید خرازی شرکت ایران سازه ورد آورد21 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير ، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 7 متر طول کاراز ورق 10 میل
34شوتینگ زباله شرکت ایران سازه مجتمع مسکونی تامین اجتماعیشهید خرازی شرکت ایران سازه ورد آورد21 طبقه ، كانال شوتينگ زباله به قطر 50 از ورق استيل نگیر ، دریچه شوتينگ ، كانال تخليه هوا از ورق گالوانيزه، سرعت گير ، دریچه انتهاي‍ی ، سیستم شستشو مکانیکی ، عایق كراسلينك
35شوتينگ نخاله پروژه رویال ساختمان آریاتهران سعادت آباد14 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير ، دهنه فرغون و در آخر سرعتگیر 6 متر طول کاراز ورق 10 میل
36شوتینگ نخاله دانشگاه علم و صنعتتهران4 طبقه كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، دهنه فرغون به صورت شیب دار روی کامیون
37شوتنیگ نخاله پروژه تجاری شرکت زیمنس وارد کننده دستگاه های پزشکیمیدان آرژانتین خیابان الوند9 طبقه ، كانال به صورت گرد به قطر 55 از ورق سیاه ، سرعت گير ، دهنه فرغون
38هود آشپزخانه صنعتی پالايشگاه نفت بندرعباسپالايشگاه نفت بندرعباسهود دوجداره 2 عدد به وزن نيم تن از ورق استيل نگیر316 مات 1 ميل دو جداره به ابعاد 00/5 x00/5 ، شامل ( جداره رويی .بین دوجداره عايق پشم شيشه ، كانال گرد ، 2 دستگاه سانتريفيوژ و قوطی كشی استيل)
39هود آشپزخانه صنعتی تند گویان عسلویه شهر جممسجد شهرک مسکونی شهر جماز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 150× 500 سانتیمتر ، قوطی كشی استيل ، ، كانال گرد استيل ، فيلتر چربی گير آلومینیومی ، لرزه گیر، برزنت ، 1 دستگاه سانتريفيوژ
40هود صنعتی مسجد موسی بن جعفر(ع)شهرستان بیجاراز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 120 × 600 سانتیمتر ، قوطی كشی استيل ، كانال گرد استيل ، فيلتر چربی گير آلومینیومی ، لرزه گیر، برزنت ، 1 دستگاه سانتريفيوژ
41هود صنعتی مسجد حضرت مهدی جناب آقای مهندس شفافتهران ستارخاناز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 135× 100 سانتیمتر ، بدون قوطی كشی استيل ، ، كانال گرد استيل ، فيلتر چربی گير آلومینیومی ، لرزه گیر،برزنت، 1 دستگاه سانتريفيوژ
42هود آشپزخانه صنعتی مسجد ساجدین جناب آقای مهندس سیانکیتهران شهر ری محله عربهااز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 200× 400 سانتیمتر كانال گرد استيل ، فيلتر چربی گير آلومینیومی، لرزه گیر .چراغ 1 دستگاه سانتريفيوژ
43هود آشپزخانه صنعتی استراحتگاه جناب آقای مهندس حسینی زادهاتوبان تهران به قزوین پمپ بنزیناز ورق استيل نگیر نمره 1ميل براق به ابعاد 120× 700 سانتیمتر كانال گرد استيل ، فيلتر چربی گير .آلومینیومی ، لرزه گیر ، برزنت ، 1 دستگاه سانتريفيوژ
44هود آشپزخانه صنعتی مسجد موسی بن جعفر(ع) جناب آقای مهندس همتیتهران چهار راه لشگراز ورق استيل بگیر نمره 1 ميل براق به ابعاد 120× 600 سانتیمتر، به ابعاد 100× 400 سانتیمتر، به ابعاد 130× 300 سانتیمتر، كانال گرد استيل ، فيلتر آلومینیومی لرزه گیر، برزنت 2 دستگاه سانتريفيوژ
45هود آشپزخانه صنعتی حسینیه کنار مسجد جامع محلاتاستان مرکزی شهر محلاتاز ورق استيل نگیر نمره 1ميل مات به ابعاد 25/1x 00/14 و 25 /1x 00/6 و 25/1 x 00/7 متر فیلتر الومینیومی و كانال گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0 و ٢ دستگاه سانتریفیوژ
46شرکت زرین رویا پوشک مای بی بیشهر ساوه شهرک صنعتی کاوهاز ورق استيل نگیر نمره 1ميل مات به ابعاد 30/1 X 00/12 و 20/1X 50/2 متر شامل ( ساخت هود از ورق استيل 2 دستگاه سانتریفیوژ ،سیستم تهویه لوله های گرد گالوانيزه )
47هود آشپزخانه صنعتی پالايشگاه عسلويه کمپ برزینپالايشگاه عسلويهاز ورق استيل نگیر براق به ضخامت 1میل به ابعاد 40/1x00/20متر با قوطی كشی استيل و فيلتر آلومینیومی چربی گير و کانال گرد از ورق استيل نگیر نمره 7/0 و نصب 4 دستگاه سانتريفيوژ
49هود صنعتی شرکت آفرین بهگلکرج ماهدشتاز ورق استیل نگیر مات نمره 1 میل به ابعاد 00/5 x 00/5 متر چهار طرفه شیب دار شامل شاستی کشی از قوطی كشی استیل نگیر با كانال كشی گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0
50هود آشپزخانه صنعتی سازمان صدا و سیماتهران ولی عصراز ورق استيل بگیر نمره 1 ميل براق به ابعاد 12X 00/2 متر کانال گرد گالوانیزه نمره 6/0 به صورت گرد
51هود آشپزخانه مركزی دانشگاه امام صادق علیه السلامتهران چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادقاز ورق استيل نگیرمات نمره 1 میل به ابعاد 20/1 x 00/5 متر ابعاد 20/1 x 00/6متر و ابعاد40 /1 x 00/4 متر ابعاد 40 /1 x 00/5 متر و ابعاد 20/1 x 00/2 متر مکنده گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0 ، فیتر چربی گیرسر تا سری
52هود صنعتی سپهر ابر آسیاتهران كهريزكاز ورق گالوانيزه نمره 5/1 چهار طرفه به ابعاد00/2 x 00/17متر 2 عدد دستگاه سانتريفيوژ ، كانال چهارگوش از ورق گالوانیزه نمره 6/0 به طول 50 متر طول
53هود صنعتی بخش خارجی سالن مخابراتميدان آرژانتین بانک توسعه صادراتاز ورق استيل براق كانال چهارگوش ابعاد00/1 x 00/2 متر هواكش صنعتی ، شاستی کشی از قوطی كشی استيل 3x 3
54هود صنعتی دستگاه حرارت پارچه کارخانه شرکت تكميل پارچه تهرانشهرک استقلال جاده مخصوصاز ورق استيل نگیر مات نمره 1 میل با شاستی کشی قوطی كشی آهنی به ابعاد 50/2 x 00/5 متر و به ابعاد 50/2 x 00/4 متر و به ابعاد 50/2 x 50/2 متر و به ابعاد 40/1 x 00/3متر كانال تهويه به صورت گرد از ورق گالوانيزه نمره 6/0 ،. تهویه مکش برای سالن به طول 200 متر برای سالن نخ ریسی
55هود صنعتی دستگاه خمیركن کارخانه لاستيك سهندجاده مخصوصاز ورق گالوانیزه نمره 1 میل به ابعاد 40/1 x 50/2متر و به ابعاد 00/2 x00/2متر به همراه ساپورت ها وسیستم تهویه مکنده به صورت گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0
56هود آشپزخانه صنعتی آشپزخانه مركزی دخانيات تهراندخانيات تهران ميدان قزويناز ورق استيل نگیر براق نمره 1 میل به صورت هود 8 ضلعی به ابعاد 00/7 x 00/7متر و 20/1x 00/5متر فیلتر چربی گیر آلومینیوم و كانال مکنده به صورت گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0 و تعداد ٣٢ عدد چراغ تونلی دستگاه
57هود صنعتی آشپزخانه رستوران ال ديزیتهران چهارراه استانبولاز ورق استيل نگیرمات نمره 1 میل به ابعاد 20/1 x 00/2متر و فیلتر چربی گیر آلومینیوم سر تا سر و كانال مکنده به صورت گرد از ورق گالوانیزه نمره 6/0
58هود صنعتی شرکت توگا گروه مپناکرج ملارداز ورق استیل نگیر 1 میل به ابعاد 20/2 x 00/4 دستگاه تعویض فیلتر چربی گیر آلومینوم كانال تهويه به صورت گرد از ورق گالوانيزه نمره 6/0 ، چهار پایه سانتی فیوژ و 2 عدد دستگاه سانتريفيوژ
59هود آشپزخانه صنعتی سازمان ملل متحدتهران خیابان پاسداراناز ورق استیل نگیر 1 میل به ابعاد 20/1 x 00/7متر کانال تهویه از ورق گالوانیزه نمره 6/0 ، فيلتر چربی گير، 1 عدد دستگاه سانتریفیوژ
60هود آشپزخانه صنعتی مسجد صادق آل محمد جناب آقای مهندس مهصومیجنت آباد شاهین شمالی تقاطع لاله شرقی حوزه علمیه جنت آباداز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 130× 150 سانتیمتر ، بدون قوطی كشی استيل ،كانال گرداستيل ، فيلترچربی گيرآلومینیومی ، لرزه گیر ، برزنت ، 2 دستگاه سانتريفيوژ
61هود آشپزخانه صنعتی دانشگاه تربيت معلمشهرستان دزفولاز ورق استيل 304 نمره 1 ميل براق به ابعاد 20/1× 00/12 و به ابعاد 00/3 x00/12 سانتیمتر ، 2 دستگاه ھود از ورق استیل و كانال مکنده از ورق گالوانیزه 2دستگاه سانتریفیوژ

مشتریان تهویه سازان صنعت کار

انتخاب درست این شرکت‌ها بوده‌ایم

برخی از مشتریان رضایتمند

لوگوی-گروه-مپنا
لوگو شرکت کاله پروژه تهویه سازان صنعت کار
لوگو شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
لوگوی-پتروشیمی-جم
لوگوی-صدا-و-سیما
لوگو نیروی انتظامی
لوگوی-دانشگاه-صنعتی-خواجه-نصیر
لوگوی مای بیبی
لوگوی شرکت صنعتی بهشهر
لوگوی-پاکشوما
لوگوی-دانشگاه-خزر
لوگوی-GAC
لوگوی سبلان پلاستیک
لوگوی سپهر ابر آسیا
لوگوی مرکز خرید پالادیوم
لوگوی رویا ساختمان آریا تهویه سازان صنعت کار
لوگوی بهکیش تهویه سازان صنعت کار
لوگوی-نماد-سازه-جنوب
لوگوی siemens
لوگوی رکیندژ
لوگوی-خشکبار-کاشانی
لوگوی بازاریابان ایران زمین
لوگوی شرکت رهبر پروژه تهویه سازان صنعت کار
لوگوی بینا- مشتری تهویه‌سازان صنعت کار
لوگوی-مسجد-صادق-آل-محمد
پیمایش به بالا
لوگوی کوچک دوربری شده تهویه سازان صنعت کار مجری هواکش صنعتی
لطفا مشخصات تماس خود را وارد کنید تا مشاوران ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس بگیرند.